Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Wanneer u denkt dat coaching uw kind verder kan helpen, is het mogelijk om gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek te hebben. Daarin kunt u ervaren of het klikt, of mijn werkwijze u aanspreekt en of deze aansluit bij uw kind.

Coachingstraject
Wanneer u besluit om een coachingstraject in te gaan en ik alle benodigde informatie heb verkregen, maak ik een ‘Plan van aanpak’.  Daarin staat de Probleemsituatie en de Gewenste situatie beschreven. Wanneer dit herkenbaar en duidelijk is voor iedereen, kunnen we aan de slag!

De praktijkruimte

Sessies
Tijdens de sessies van 60 min. werk ik individueel met het kind in de praktijk in Langenboom. Afhankelijk van de hulpvraag en de interesses van het kind zet ik verschillende werkwijzen en materialen in, zoals bijv. verhalen met een boodschap, praten, tekenen, knutselen, bewegen, ontspanningsoefeningen, bewustzijnsoefeningen en opstellingen. Alles wat op dat moment bij het kind en de hulpvraag past.

Evaluatie/voortgang
Na 5 sessies hebben we een kort evaluatie gesprek waarbij we de voortgang bespreken. Afhankelijk van de leeftijd is het kind hierbij aanwezig. Soms is het al voldoende en kan het kind weer vooruit met de verkregen inzichten. Soms zijn er nog een aantal sessies nodig. Dat is per kind verschillend. Na afloop van het traject hebben we een eindevaluatie gesprek, daarin bespreken we of het doel behaald is en wat er evt. nodig is om de verandering te waarborgen. Een veranderingsproces blijft eigenlijk altijd in beweging.

contact