Kindercoaching met hoofd en hart is tijdelijk gesloten.

Excuses voor het ongemak.

Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen die (even) niet in hun kracht staan.

En wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, kunnen er allerlei problemen ontstaan.

Tijdens de coaching stel ik samen met het kind het doel vast waar we naar toe werken. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen eigenaar van hun eigen leerproces zijn, ze beter gemotiveerd zijn om dat doel te bereiken. Ze voelen zich verantwoordelijk en zijn meer betrokken. Ik heb hier mijn afstudeerwerkstuk van de Master Pedagogiek op gericht en veel over geleerd en gelezen.

Het bewustzijn van het kind zelf staat centraal: “Wat wil JIJ veranderen, welke vaardigheden heb JIJ daarvoor nodig en hoe kun JIJ die leren”. Er is aandacht voor de kracht van de eigen gedachten. Wanneer kinderen zich bewust zijn van hun eigen gedachten, ontstaat er een keuze: de gedachte als waar aannemen en zich daarnaar gedragen of .. niet! Dat is zo verhelderend, waardoor er meteen meer controle over het eigen gedrag ontstaat.

Niet elk kind heeft zomaar de juiste woorden voor zijn/haar problemen. Dat is normaal en niet erg. Door middel van spel, verhalen, ontspannings- en -bewustzijnsoefeningen, creatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten gaan we samen ontdekken wat er speelt, voor wie het een probleem is en wat het kind wenst. Het kind is dus altijd het uitgangspunt! 

Ik vertrouw erop dat kinderen van nature nieuwsgierig en positief zijn en vooruit willen. Maar soms is er ergens een kink in de kabel gekomen, waardoor ze het vertrouwen in zichzelf en soms ook in de ander verloren hebben. En dan gaat het mis; dan kan er gedrag ontstaan wat niet wenselijk is voor het kind zelf en/of voor de omgeving. Zoals een kind dat zich erg druk en clownesk gedraagt om onzekerheid te verbergen of een kind wat onder presteert om zodoende niet op te vallen omdat het zich niet begrepen voelt.

Balans

Met een liefdevolle en eerlijke coaching, waarbij respect voor de eigenheid van het kind voorop staat, is het mogelijk om een kind weer in balans te brengen. Daarna kan hij/zij zich weer verder gaan ontwikkelen!

contact